Hem

Din väg till en bättre hälsa

Som näringsterapeut hjälper jag dig med rätt förutsättningar, genom en noggrann kartläggning och en individanpassad behandlingsplan

Hur kan jag som näringsterapeut hjälpa dig?


Som näringsterapeut utgår jag från den vetenskapsbaserade funktionsmedicinska modellen vilket innebär att jag analyserar och identifierar vilka underliggande orsaker som ligger till grund för dina hälsoproblem och eventuella näringsobalanser. Som näringsterapeut går jag på djupet och väger in de olika pusselbitar som är viktiga för att uppnå hälsa, istället för att endast behandla symtom.


Inom funktionsmedicinen ses kroppen som en helhet där varje människa är unik och därmed ska behandlas utifrån sina egna förutsättningar, sin unika biokemi samt sin egen medicinska bakgrund. Jag gör därför en noggrann kartläggning över din unika hälsosituation och erbjuder därefter en individanpassad behandlingsplan där vi sätter upp mål som är anpassade efter just dig.


De personer som söker sig till mig har ofta haft besvär under en längre tid och upplever många gånger att de tidigare inte har fått tillräcklig hjälp.


Det kan vara besvär som:

  • Trötthet och utmattning
  • Hormonella obalanser
  • Magbesvär
  • Överkänslighet/allergier
  • Hudbesvär
  • Värk i kroppen
  • Inflammation
  • Nedsatt immunförsvar
  • Oro och nedstämdhet
  • Sömnbesvär 


Om du är osäker på om jag kan hjälpa dig med just din hälsosituation är du välkommen att kontakta mig för ett kostnadsfritt samtal.


Jag hjälper dig att ta reda på vilka orsaker som ligger till grund för dina hälsoproblem!

Hur går en näringsmedicinsk konsultation till?


Innan du träffar mig får du fylla i en hälsoenkät samt en matdagbok och i vårt första samtal hjälper jag dig att ta reda på vad som ligger bakom dina eventuella näringsbrister, obalanser eller underliggande hälsoproblem.


Utifrån den insamlade informationen får du sedan en individanpassad behandlingsplan där jag förutom kostrekommendationer och andra livsstilsförbättringar även rekommenderar hälsobefrämjande kosttillskott, som ett komplement för att återställa kroppens näringsnivåer samt normala och optimala funktioner.


Som näringsterapeut använder jag mig av olika kompletterande labbanalyser som ett viktigt verktyg i mitt arbete. Jag kan därför rekommendera dig att göra en eller flera av dessa analyser, då det kan ge värdefulla ledtrådar och därmed vara en viktig pusselbit på vägen till din förbättrade hälsa.

Så här säger tidigare klienter

"Sofia har från dag ett stöttat, förklarat och svarat på mina frågor på ett professionellt sätt. Hon har lotsat mig runt bland enzymer, mineraler och vitaminer. Hon har bistått med ett flertal recept och hänvisat till hemsidor med alternativ i matlagningskonsten. Det sägs vara svårt att lära gamla hundar sitta, men Sofia har öppnat mina ögon och gett mig sådana argument att jag har tänkt om i mångt och mycket om vad bra mat är för att få ett hälsosamt, aktivt och trevligt liv."

Stefan 

"Det är otroligt vilka resultat jag fått på relativt kort tid. Innan var jag frustrerad över att inte känna mig hundra i min kropp eller mitt mående men nu känner jag mig som en ny människa. Jag hade nästan gett upp, men Sofia räddade mig. Jag kan varmt rekommendera alla att förbättra sin hälsa med hjälp av Sofias kunskap. Det är så värt det!"

Michaela

"Jag kan varmt rekommendera Sofia till alla som på något sätt vill förbättra sin hälsa och sitt välmående. Sofia är mycket kompetent, har ett fantastiskt bemötande och har hjälpt mig med att förändra kosten. Det som jag tyckte kändes svårt blev lätt med hennes stöd och engagemang."

Cathrin

Kontakta mig

Fyll i dina kontaktuppgifter och beskriv vad du önskar hjälp med, så kontaktar jag dig.


Om du är osäker på om det här är rätt tjänst för dig, erbjuder jag dig gärna ett kostnadsfritt samtal där jag berättar mer kring vad jag kan erbjuda. 


Du hittar mig på salong Hela Du på:

Det går även bra att träffa mig digitalt.