Labbanalyser

Labbanalyser

Hårmineralanalys


Håret innehåller alla de mineraler som finns inuti kroppen och genom att analysera hårstråna får man en detaljerad översikt över närings- och mineralstatusen. Att ta hårprov är en enkel, smärtfri och tillförlitlig metod och i jämförelse med blod- och urinprover ger hårmineralanalysen en bild som visar näringsstatusen över tid. Resultatet ger en detaljerad bild av kroppens invärtes miljö de senaste månaderna men kan också visa på ett mönster som funnits i många år tillbaka. Genom att analysera håret kan man bland annat fastställa biokemisk och metabolisk typ, se nivån av tungmetaller samt kopplingen mellan det näringsmässiga, neurologiska och endokrina systemet. 


Pris: 2295:-*

*Inkluderar klippning + 60 min genomgång av analyssvar

Födoämnesanalys


Genom en födoämnesanalys identifierar och analyserar man nivåer av IgG-antikroppar mot specifika födoämnen i blodet.

Födoämnesallergi typ III (IgG) är en fördröjd inflammatorisk reaktion där symtom uppstår först efter ett par timmar eller till om med ett par dagar efter att man har ätit ett specifikt födoämne. Även om man äter hälsosamma och nyttiga födoämnen kan födoämnesallergier (typ III) skapa en låggradig inflammation i kroppen vilken i sin tur kan vara orsak till många hälsoproblem. Med hjälp av en födoämnesanalys kan man undersöka om förhöjda nivåer av IgG-antikroppar mot specifika födoämnen kan vara orsaken till symtomen. 


Priser:

ImuPro Screen+ (44 födoämnen): 1795:-*

ImuPro Basic (90 födoämnen): 3250:-*

ImuPro Complete (270 födoämnen + Candida): 5250:-*

*Inkluderar 30 min genomgång av analyssvar

Fettsyraanalys


En fettsyraanalys utförs genom ett stick i fingret och visar en fettsyraprofil på 26 olika fettsyror som omfattar både mättade, enkelomättade och fleromättade fettsyror, inklusive bland annat Omega-3, Omega-6, Omega-7 och Omega-9. Analysen visar också Omega-3-index, balansen mellan Omega-3 och Omega-6, nivån av transfetter, cellmembranflexibilitet samt enzymaktivitet. En obalans i fettsyrorna kan vara kopplade till en mängd olika hälsoproblem såsom inflammation, övervikt, insulinresistens, demens, psykisk ohälsa, kognitiva problem samt hjärt- och kärlproblem.


Pris: 1295:-*

*Inkluderar 30 min genomgång av analyssvar

Hormontester


Hormontester utförs via urinprover, salivtester eller en kombination av dessa. Testerna mäter bland annat könshormoner, stresshormoner, sömnhormon och dessutom en hel rad olika nedbrytningsprodukter/metaboliter av de olika hormonerna. Ibland säger nämligen metaboliterna mer än själva hormonet, eftersom en obalans kan bero på hur kroppen bryter ner och omvandlar hormoner, likaväl som hur den producerar dem. Hormonell obalans kan leda till flera olika symtom som till exempel PMS, humörsvängningar, trötthet, sömnbesvär, minskad sexlust och infertilitet.


Priser:

Adrenal stress - salivtest som mäter stresshormoner: 2255:-*

DUTCH Complete - urintest som mäter stresshormoner, könshormoner och sömnhormon: 4995:-*

DUTCH Plus - urin- och salivtest som mäter stresshormoner, könshormoner och sömnhormon: 5695:-*

*Inkluderar 60 min genomgång av analyssvar

Detta är endast ett urval av tester som jag erbjuder.

Vill du veta mer?

Boka ett kostnadsfritt samtal