Näringsmedicinsk konsultation

Näringsmedicinsk konsultation

Nybesök


1900:-

120 min


För att du ska få rätt hjälp behöver jag veta så mycket som möjligt om dig och din historia, din bakgrund samt din nuvarande hälsosituation. Innan vi träffas får du därför fylla i en hälsoenkät tillsammans med en matdagbok, och under vår konsultation identifierar jag vilka underliggande orsaker som kan ligga till grund för dina eventuella näringsbrister, obalanser eller hälsoproblem.


Utifrån den insamlade informationen får du sedan en skräddarsydd behandlingsplan med rekommenderade kostråd och livsstilsförbättringar som är anpassade utifrån dina unika behov och förutsättningar. Du blir även rekommenderad att inta hälsobefrämjande kosttillskott som ett komplement för att återställa kroppens normala och optimala funktioner.


Jag kan även rekommendera dig att göra en eller flera kompletterande labbanalyser som kan ge värdefulla ledtrådar och därmed vara en viktig pusselbit på vägen till din förbättrade hälsa. En genomgång av analysresultatet ingår då i priset.


Utifrån din individuella behandlingsplan skapar vi även en gemensam plan för hur din uppföljning kommer att se ut. Vanligtvis sker ett första återbesök efter ca 8-12 veckor.


Priset för ett återbesök är 1000:- för 60 min.

Vill du veta mer?

Boka ett kostnadsfritt samtal